G1G2-pcbanner.jpg G1G2-phbanner.jpg
联系我们
商务发展
电话 010-60277708-327
E-MAIL  BD@ribolia.com
人力资源(昆山)
电话 0512-57017856
E-MAIL  hr@ribolia.com
投融资
电话 0512-57017817
E-MAIL  ir@ribolia.com
人力资源(北京)
电话 010-60277731
E-MAIL  hr@ribolia.com
  • 昆山公司总部
  • 北京(海淀)
  • 北京(大兴)
电话
0512-57017802
地址
江苏省昆山市玉山镇元丰路168号
邮编
215300
E-MAIL
office@ribolia.com
电话
010-62975531
地址
北京市海淀区后屯路28号院1号楼2层210室
邮编
100102
E-MAIL
office@ribolia.com
电话
010-60277708
地址
北京市大兴区宝参南街16号院3号楼华润生命科学园3B-2三层
邮编
102600
E-MAIL
office@ribolia.com